Betónové výrobky, skruže, dlažba, rúry, obrubníky, tvárnice


Skruže na studne

Skruže, kónusy, poklopy, rúry

Betónové skruže na studne s falcom v priemeroch 80 a 100 cm s výškou 30 a 50 cm. Kónusy a poklopy s otvorom aj bez. Vyrovnávacie prstence. Rúry betónové v rôznych priemeroch a dĺžkach.

Skruže/rúry Poklopy

Dlažba, vegatvárnice, obrubníky, rygoly

Dlažba a cesta

Dlažba, zatrávňovacie tvárnice, rygoly, obrubníky, káblové chráničky

Betónová dlažba (platne) v rozmeroch 50x50cm, 40x40cm. Zámková dlažba. Zatrávňovacie (vega) tvárnice. Obrubníky chodníkové, cestné. Rygoly dialničné, priekopové, odvodňovacie.

Dlažba