Odvoz stavebného a komunálneho odpadu, prenájom kontajnerov


Odvoz stavebného a komunálneho odpadu

Odvoz stavebného a komunálneho odpadu

Odvoz drobného stavebného a komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch (VOK) na skládku odpadu Šuja. Objem VOK je 5m3 alebo 7m3. Možnosť zapožičania VOK. Vypratanie stavieb + odvoz v rámci Rajeckej doliny. Uloženie odpadu na skládku hradí a zaisťuje pôvodca odpadu. Ďalšie informácie telefonicky, alebo e-mailom. 

Kontakt