Služby


Služby

Služby

Rezanie živičného a betónového povrchu komunikácií do hrúbky 4 – 12 cm. Zimná údržba komunikácií Traktor + radlica. Zapožičanie vibračnej dosky k montáži zámkovej dlažby, vibračného dusadla "papuča". 

Cenník